صفحه خانگی|افزودن به علاقه مندی ها
 

مسابقات فدراسیون شطرنج

 
» مطالب برای ماه 08 سال 1395
تبلیغات
نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

اطلاعیه برنامه مسابقات درآذر95

توسط: admin در 30-08-1395, 19:52
  • Like
  • 1

اطلاعیه

برنامه مسابقات درآذر95

دوشنبه9/1/بلیتس زیر2000

ساعت 17:30ورودیه15تومن

سه شنبه9/2/رپید آزادساعت

17:30بازمان10×2+2ورودیه

15تومن

پنجشنبه9/4/رپید ساعت

15:30ورودیه10تومن

جمعه9/5/ساعت 9صبح

پیشکسوتان بالای50سال بازمان

15×2+2ورودیه10تومن

جمعه9/5/ساعت16 بلیتس

ورودیه20تومن

شنبه ویکشنبه6و9/7/ساعت

17:30ویژه زیر2000بازمان20×2

به اضافه2ثانیه ورودیه20تومن

دوشنبه 9/8/بلیتس آزاد ساعت

15:30باورودیه15تومن

سه شنبه9/9/ساعت17:30

رپید10×2+2ورودیه15تومن

چهارشنبه9/10/ساعت15:30

بلیتس ورودیه15تومن

پنجشنبه9/11/ساعت15:30

رپیدورودیه10 تومن

جمعه9/12/ساعت16 بلیتس

ورودیه 30تومن

شنبه ویکشنبه13و9/14/

ساعت17:30رپید20×2+2

ورودیه 20تومن زیر2000

دوشنبه9/15/بلیتس زیر2000 ساعت17:30ورودیه

15تومن

سه شنبه9/16/ساعت17:30

رپید10×2+2ورودیه10تومن

پنجشنبه9/18/ مسابقه ویژه

ای برگزارمیشود منتظر باشید

جمعه9/19/بلیتس ساعت

16ورودیه20 تومن

شنبه ویکشنبه 20و9/21/رپید20×2+2زیر2000

ساعت17:30 ورودیه20تومن

دوشنبه9/22/بلیتس زیر

2000ساعت17:30ورودیه15 تومن

برنامه مسابقه استانداردمتعاقبا

اعلام میشود


آیین نامه مسابقه شطرنج سریع (5+20*2)(رپید) (ریتد)

توسط: admin در 10-08-1395, 20:59
  • Like
  • 1

آیین نامه مسابقه شطرنج سریع (5+20*2)(رپید) (ریتد)

 

(ویژه بازیکنان ریتینگ زیر 2000 )

شنبه و یکشنبه 15 و 16 مهر

سالن مسابقات فدراسیون شطرنج

اطلاعیه

توسط: admin در 10-08-1395, 20:50
  • Like
  • 0

اطلاعیه
برنامه مسابقات آبان ماه95به شرح
زیر به آگاهی دوستان شطرنجی
میرسد.تمامی مسابقات ریتد است
60
درصدورودیه به جایزه اختصاص می یابد

سه شنبه 8/11/بلیتس بعداز
مراسم اختتامیه جام پایتخت.تقریبا ساعت 5 بعدازظهر ورودیه30هزارتومن


پنجشنبه8/13/رپید 15×2
ساعت15:30 ورودیه10هزارتومن

جمعه8/14/ساعت9صبح
پیشکسوتان بالای50سال ورودیه
10
هزارتومن

جمعه8/14/ساعت4بعدازظهر
بلیتس.ورودیه20هزارتومن

شنبه8/15/رپید20×2 باضافه
2
ثانیه .ادامه روز یکشنبه ساعت
17:30
بعدازظهرورودیه20هزار
تومن ویژه بازیکنان زیر 2000

دوشنبه8/17/بلیتس ویژه
بازیکنان زیر2000 ساعت17:30
ورودیه 15هزارتومن

پنجشنبه8/20/رپید 15×2+2
ساعت15:30 ورودیه10هزارتومن

جمعه8/21/بلیتس ساعت15:30ورودیه30هزارتومن

شنبه 22ویکشنبه8/23/رپید
ویژه بازیکنان زیر2000ساعت17:30 ورودیه20هزارتومن

دوشنبه8/24/بلیتس ویژه
بازیکنان زیر2000 ساعت17:30
ورودیه15هزارتومن

استاندارد2×90+سی ثانیه
ویژه بازیکنان زیر2000 ورودیه

طبق آئین نامه که اعلام میشود
دور اول سه شنبه8/25/ ساعت17:30عصر

یکشنبه08/30(تعطیل رسمی) بلیتس
ساعت 15:30 ورودیه20هزار
تومن .باتشکر واحترام .مصلحیآیین نامه مسابقه شطرنج برق آسا (بلیتس) (ریتد)

توسط: admin در 10-08-1395, 20:37
  • Like
  • 0

آیین نامه مسابقه شطرنج برق آسا (بلیتس) (ریتد)

جمعه 14 آبان

سالن مسابقات فدراسیون شطرنج

قبلی بعدی
بالا