صفحه خانگی|افزودن به علاقه مندی ها
 

مسابقات فدراسیون شطرنج

 
» » رپید2روزه اردیبهشت باقهرمانی جوان افتخارآفرین شطرنجIM مسعودمصدقپوررقم خورد
تبلیغات

رپید2روزه اردیبهشت باقهرمانی جوان افتخارآفرین شطرنجIM مسعودمصدقپوررقم خورد

توسط: admin در 11-02-1395, 15:01
  • Like
  • 2
رپید2روزه اردیبهشت باقهرمانی جوان افتخارآفرین شطرنجIM
مسعودمصدقپوررقم خورد.

باشرکت59شطرنجبازرپیدریتد
اردیبهشت95بازمان25×2*2
روزهای پنجشنبه وجمعه(9و10)
در9دور برگزارشدونتایج رقابتها
حکم به برتری بازیکنانی دادکه ذیلا
اسامی آنها ذکرمیشود
نفراول:IMمسعودمصدقپوربا8
امتیاز
"دوم:بهروزرزاقی با7/5امتیاز
"سوم:روزبه رستمی با7امتیاز
"چهارم:IMشاهین مهندسی با6/5
امتیاز
"پنجم:IMمهرداداردشی با6/5 امتیاز
"ششم:فرج دلیر با6/5 امتیاز
بانوی برتر:نیوشا افشار با5امتیاز
پیشکسوت برتر:حمیددواچی با5
امتیاز

رپید2روزه اردیبهشت باقهرمانی جوان افتخارآفرین شطرنجIM مسعودمصدقپوررقم خورد

نفراول:IMمسعودمصدقپوربا8امتیاز 

رپید2روزه اردیبهشت باقهرمانی جوان افتخارآفرین شطرنجIM مسعودمصدقپوررقم خورد

 "دوم:بهروزرزاقی با7/5امتیاز 

رپید2روزه اردیبهشت باقهرمانی جوان افتخارآفرین شطرنجIM مسعودمصدقپوررقم خورد

"سوم:روزبه رستمی با7امتیاز 

رپید2روزه اردیبهشت باقهرمانی جوان افتخارآفرین شطرنجIM مسعودمصدقپوررقم خورد

چهارم:IMشاهین مهندسی با6/5امتیاز 

رپید2روزه اردیبهشت باقهرمانی جوان افتخارآفرین شطرنجIM مسعودمصدقپوررقم خورد

"پنجم:IMمهرداداردشی با6/5 امتیاز 

رپید2روزه اردیبهشت باقهرمانی جوان افتخارآفرین شطرنجIM مسعودمصدقپوررقم خورد

ششم:فرج دلیر با6/5 امتیاز 

رپید2روزه اردیبهشت باقهرمانی جوان افتخارآفرین شطرنجIM مسعودمصدقپوررقم خورد

بانوی برتر:نیوشا افشار با5امتیاز 

رپید2روزه اردیبهشت باقهرمانی جوان افتخارآفرین شطرنجIM مسعودمصدقپوررقم خورد

پیشکسوت برتر:حمیددواچی با5امتیاز

 

 

رپید2روزه اردیبهشت باقهرمانی جوان افتخارآفرین شطرنجIM مسعودمصدقپوررقم خورد

 

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.