صفحه خانگی|افزودن به علاقه مندی ها
 

مسابقات فدراسیون شطرنج

 
تبلیغات
نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

آیین نامه دومین دوره مسابقات تیمی رپید نوجوانان – ریتد

توسط: admin در 2-12-1396, 23:17
 • Like
 • 0

آیین نامه دومین دوره مسابقات تیمی رپید نوجوانان – ریتد

پنج شنبه 10 اسفند 1396

پایه 14 سال(11/10/82 به بعد)

آیین نامه مسابقه بزرگ شطرنج آینده سازان (استاندارد)

توسط: admin در 4-11-1396, 18:53
 • Like
 • 0

آیین نامه مسابقه بزرگ شطرنج آینده سازان (استاندارد)

23/11/96 لغایت 29/11/96

سالن مسابقات فدراسيون شطرنج

ویژه شطرنجبازان زیر 14 سال

با حمایت فدراسیون شطرنج

 

اسامی بازیکنان وسایت نتایج مسابقات

آیین نامه مسابقه شطرنج نوجوانان استاندارد (ریتد)

توسط: admin در 18-10-1396, 20:28
 • Like
 • 1

آیین نامه مسابقه شطرنج نوجوانان استاندارد (ریتد)

27 لغایت 1 بهمن 96

سالن مسابقات فدراسیون شطرنج

آییننامه مسابقه شطرنجویژه بازیکنان زیر 2000 ریتد (استاندارد)

توسط: admin در 18-10-1396, 20:27
 • Like
 • 1

آییننامه مسابقه شطرنجویژه بازیکنان زیر 2000 ریتد (استاندارد)

27 لغایت 3 بهمن 96

سالن مسابقات فدراسيون شطرنج

آیین نامه اولین دوره مسابقات تیمی رپید نوجوانان – ریتد

توسط: admin در 2-10-1396, 20:34
 • Like
 • 0

آیین نامه اولین دوره مسابقات تیمی رپید نوجوانان – ریتد

پنج شنبه 14 دیماه 1396

پایه 14 سال(11/10/82 به بعد)

آیین نامه اولین دوره مسابقات تیمی رپید و بلیتز

توسط: admin در 2-10-1396, 20:31
 • Like
 • 0

آیین نامه اولین دوره مسابقات تیمی رپید و بلیتز – ریتد

پنج شنبه و جمعه 14 و15 دیماه 1396


آیین نامه اولین دوره مسابقات تیمی رپید و بلیتز – ریتد

توسط: admin در 24-09-1396, 19:58
 • Like
 • 0

آیین نامه اولین دوره مسابقات تیمی رپید و بلیتز – ریتد

پنج شنبه و جمعه 14 و15 دیماه 1396


آیین نامه مسابقه شطرنج نوجوانان استاندارد

توسط: admin در 16-09-1396, 14:07
 • Like
 • 0

آیین نامه مسابقه شطرنج نوجوانان استاندارد 

22 لغایت 2028 آذر 1396

سالن مسابقات فدراسیون شطرنج

آییننامه مسابقه شطرنجویژه بازیکنان زیر 2100 ریتد (استاندارد)

توسط: admin در 11-09-1396, 21:24
 • Like
 • 3

آییننامه مسابقه شطرنجویژه بازیکنان زیر 2100 ریتد (استاندارد)

22 لغایت 29 آذر 96

سالن مسابقات فدراسيون شطرنج

جام همبستگی

توسط: admin در 29-08-1396, 21:18
 • Like
 • 0
                  «جام همبستگی »