صفحه خانگی|افزودن به علاقه مندی ها
 

مسابقات فدراسیون شطرنج

 
تبلیغات
نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

آیین نامه نوزدهمین دوره مسابقه شطرنج نوجوانان استاندارد (ریتد)

توسط: admin در 5-08-1397, 18:05
 • Like
 • 0

آیین نامه نوزدهمین دوره مسابقه شطرنج نوجوانان استاندارد (ریتد)

23 لغایت29آبان 97

سالن مسابقات فدراسیون شطرنج

آییننامه مسابقه شطرنج ویژه بازیکنان زیر 1600 و بدون ریتینگ ریتد (استاندارد)

توسط: admin در 5-08-1397, 18:04
 • Like
 • 1

آییننامه مسابقه شطرنج ویژه بازیکنان زیر 1600 و بدون ریتینگ ریتد (استاندارد)

سالن مسابقات فدراسيون شطرنج


آیین نامه مسابقه شطرنج استاندارد– زیر2000(ریتد)

توسط: admin در 14-07-1397, 22:00
 • Like
 • 4

آیین نامه مسابقه شطرنج استاندارد– زیر2000(ریتد)

25 لغایت 29 مهر ماه 1397

سالن مسابقات فدراسيون شطرنج

آیین نامه شانزدهمین دوره مسابقه شطرنج نوجوانان استاندارد (ریتد) 4 لغایت8 مهر 97

توسط: admin در 28-06-1397, 01:11
 • Like
 • 1

آیین نامه شانزدهمین دوره مسابقه شطرنج نوجوانان استاندارد (ریتد)

4 لغایت8 مهر 97

آییننامه مسابقه شطرنج ویژه بازیکنان زیر 1800 و بدون ریتینگ ریتد (استاندارد) سالن مسابقات فدراسيون شطرنج

توسط: admin در 28-06-1397, 00:59
 • Like
 • 0

آییننامه مسابقه شطرنج ویژه بازیکنان زیر 1800 و بدون ریتینگ ریتد (استاندارد)

سالن مسابقات فدراسيون شطرنج

آییننامه مسابقه شطرنج ویژه بازیکنان زیر 1800 و بدون ریتینگ ریتد (استاندارد)

توسط: admin در 19-04-1397, 21:36
 • Like
 • 0

آییننامه مسابقه شطرنج ویژه بازیکنان زیر 1800 و بدون ریتینگ ریتد (استاندارد)

سالن مسابقات فدراسيون شطرنج

آیین نامه شانزدهمین دوره مسابقه شطرنج نوجوانان استاندارد (ریتد)

توسط: admin در 19-04-1397, 21:22
 • Like
 • 0

آیین نامه شانزدهمین دوره مسابقه شطرنج نوجوانان استاندارد (ریتد)

27 لغایت31تیر 97

سالن مسابقات فدراسیون شطرنج و شطرنجبازانی که ریتینگ آنها زیر 1250 باشد

آیین نامه شانزده همین دوره مسابقه شطرنج نوجوانان استاندارد (ریتد) 17 لغایت 23 خرداد 97

توسط: admin در 6-03-1397, 02:05
 • Like
 • 4

آیین نامه شانزده همین دوره مسابقه شطرنج نوجوانان استاندارد (ریتد)

17 لغایت 23 خرداد 97

سالن مسابقات فدراسیون شطرنج

آییننامه مسابقه شطرنج زیر 2000 و بدون ریتینگ ریتد (استاندارد) جام خرداد (رمضان)

توسط: admin در 6-03-1397, 02:04
 • Like
 • 3

آییننامه مسابقه شطرنج زیر 2000 و بدون ریتینگ ریتد (استاندارد)

جام خرداد (رمضان)

سالن مسابقات فدراسيون شطرنج

آییننامه مسابقه شطرنج ویژه نوجوانان زیر 14 سال و بازیکنان زیر 1800 و بدون ریتینگ ریتد (استاندارد)

توسط: admin در 28-02-1397, 01:29
 • Like
 • 1

آییننامه مسابقه شطرنج ویژه نوجوانان زیر 14 سال و بازیکنان زیر 1800 و بدون ریتینگ ریتد (استاندارد)

جام رمضان 1

سالن مسابقات فدراسيون شطرنج